Kalmar kommun är drabbad av omfattande störningar i delar av IT-miljön

Vi uppdaterar informationen löpande.

Kontakt med skolskjutshandläggare

Exempelbild. En brygga vid havet.

Ingress

Innehåll