Kalmar kommun är drabbad av omfattande störningar i delar av IT-miljön

Vi uppdaterar informationen löpande.

Behov av tillfällig skolskjuts vid skada

Exempelbild. En brygga vid havet.

Ingress

Innehåll