Kalmar kommun är drabbad av omfattande störningar i delar av IT-miljön

Vi uppdaterar informationen löpande.

Avståndsregler

Exempelbild. En brygga vid havet.

Ingress

Innehåll