Kalmar kommun är drabbad av omfattande störningar i delar av IT-miljön

Vi uppdaterar informationen löpande.

Skolskjuts - resor till och från grundskolan

Här kan du läsa om regler och riktlinjer för kommunal grundskola i Kalmar kommun.