Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Gäller från och med 14 december 2020.

Rubrik

Exempelbild. Person sitter vid dator.

Ingress

Text

Publicerad: 27 oktober 2020