Om du inte automatiskt blir vidareskickad klicka på länken nedan:
https://kalmar.se/utbildning-och-barnomsorg/grundskola/grundskolor/gemensamma-sidor/olycksfallsforsakring.html

Sidans rubrik sätts efter namnet på sidan och ingress med metadata för beskrivning.

Olycksfallsförsäkring

Alla elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Kalmar kommuns verksamhet är olycksfallsförsäkrade genom Protector. Försäkringen gäller dygnet runt.