Lärvux - särskild utbildning för vuxna

Lärvux syfte är att ge vuxna med funktionsnedsättning kunskaper och färdigheter utifrån deras egna förutsättningar och behov för att bättre klara arbete, fortsatta studier och boende.

Fler sidor inom särskola

Grundsärskola

Så fungerar särskolan för barn och vuxna i Kalmar kommun

Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan är till för dig som gått i den obligatoriska särskolan

Senast uppdaterad: 3 juli 2018
Publicerad: 24 maj 2017