Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan är till för dig som gått i den obligatoriska särskolan. Gymnasiesärskolan har en egen skolform med egna kursplaner för nationella program. Utbildningstiden är fyra läsår och all undervisning sker i ett samarbete med yrkeslivet och arbetsplatser i närheten.

Kontakt

Fler sidor inom särskola

Grundsärskola

Så fungerar särskolan för barn och vuxna i Kalmar kommun

Lärvux

Lärvux är särskild utbildning för vuxna

Senast uppdaterad: 24 maj 2018
Publicerad: 24 maj 2017