Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar

Från och med 10 november gäller skärpta allmänna råd i Kalmar kommun och Kalmar län.

Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan har en egen skolform som vänder sig till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning. Gymnasiesärskolan har egna kursplaner för nationella program. Utbildningstiden är fyra läsår och all undervisning sker i ett samarbete med yrkeslivet och arbetsplatser i närheten.

Kontakt

Fler sidor inom särskola

Grundsärskola

Så fungerar särskolan för barn och vuxna i Kalmar kommun

Lärvux

Lärvux är särskild utbildning för vuxna

Senast uppdaterad: 24 maj 2018
Publicerad: 24 maj 2017