Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Gäller från och med 14 december 2020.

Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan har en egen skolform som vänder sig till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning. Gymnasiesärskolan har egna kursplaner för nationella program. Utbildningstiden är fyra läsår och all undervisning sker i ett samarbete med yrkeslivet och arbetsplatser i närheten.

Kontakt

Fler sidor inom särskola

Gröndalsskolan

Välkommen till Gröndalsskolan

Lärvux

Lärvux är särskild utbildning för vuxna

Senast uppdaterad: 18 februari 2021
Publicerad: 24 maj 2017