Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar

Från och med 10 november gäller skärpta allmänna råd i Kalmar kommun och Kalmar län.

Grundsärskola

Särskolan i Kalmar har cirka 60 elever, fördelade på två skolor, Oxhagsskolan och Tullbroskolan. På Oxhagsskolan går företrädelsevis grundsärskolans yngre elever samt elever i årskurs 1-9 som följer träningsskolans kursplaner. På Tullbroskolan går eleverna i mellanstadiet och högstadiet.

Kontakt

Fler sidor inom särskola

Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan är till för dig som gått i den obligatoriska särskolan

Lärvux

Lärvux är särskild utbildning för vuxna

Senast uppdaterad: 14 januari 2020
Publicerad: 3 april 2017