Särskola

Målgruppen för grundsärskolan, gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna är barn, ungdomar och vuxna med en utvecklingsstörning. För barn och ungdomar med utvecklingsstörning finns särskolan som alternativ till grundskola och gymnasieskola. Särskolan är organiserad i grundsärskola och träningsskola, gymnasiesärskola och särskild utbildning för vuxna (Lärvux).

Grundsärskola

Så funkar särskolan för barn och vuxna i Kalmar kommun

Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan är till för dig som gått i den obligatoriska särskolan

Lärvux

Lärvux är särskild utbildning för vuxna