Vi vill utveckla och stimulera barns och vuxnas lek, fantasi och kreativitet. Olika material och tekniker prövas i en miljö som lockar till nyfikenhet.

Måsen är en oas där vi utbyter tankar och inspirerar varandra. Här kan du njuta och koppla av tillsammans med andra barn och vuxna. På Måsen kan du också få råd och stöd i olika slags frågor, bland annat om den kommunala servicen. Det finns alltid någon som lyssnar och har tid för samtal.

Besöket är kostnadsfritt och ingen föranmälan behövs. Du hittar oss här: Skeppsbron 9, 392 31 Kalmar

Kurser och temakvällar

Som förälder kan du komma på våra temakvällar där vi skapar och arbetar med olika material. För barn har vi kurser i skapande genom kulturskola - se deras broschyr för aktuell information.

Inspiratörer till pedagogisk verksamhet

För dig som arbetar inom förskola och skola fungerar vi som inspirationskälla och hjälper till med idéer kring teman inom den pedagogiska verksamheten.

Kom och skapa!

Skapande bordet bjuder på massor av härliga material. Det finns också mycket annat som du kan inspireras av eller bara titta ut genom fönstret, se vattnet, bilar, båtar och arbetet som pågår i hamnen.

I Ateljén och Målarverkstaden finns alltid möjlighet till individuellt eller gemensamt skapande där vi utforskar och experimenterar med olika tekniker och material.