Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan är till för dig som gått i den obligatoriska särskolan. Gymnasiesärskolan har en egen skolform med egna kursplaner för nationella program. Utbildningstiden är fyra läsår och all undervisning sker i ett samarbete med yrkeslivet och arbetsplatser i närheten.

Kontakt

Fler sidor inom gymnasieskolor i kommunen

Axel Weüdelskolan

På Axel Weüdelskolan finns Kalmars kommunala vuxenutbildning

Jenny Nyströmsskolan

På Jenny Nyströmsskolan finns sex nationella gymnasieprogram och gymnasiesärskola.

Lars Kaggskolan

Lars Kaggskolan har åtta olika program, med fokus på teknik och praktik.

Stagneliusskolan

Stagneliusskolan har flera olika gymnasieprogram och internationell inriktning.

Senast uppdaterad: 3 april 2020
Publicerad: 21 april 2017