Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Gäller från och med 14 december 2020.

Gymnasieskolor i kommunen

Kalmarsunds gymnasieförbund driver fem gymnasieskolor. Fyra gymnasieskolor med utbildning för ungdomar och en skola med gymnasieutbildning för vuxna.

Axel Weüdelskolan

På Axel Weüdelskolan finns Kalmars kommunala vuxenutbildning

Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan är till för dig som gått i den obligatoriska särskolan

Jenny Nyströmsskolan

På Jenny Nyströmsskolan finns sex nationella gymnasieprogram och gymnasiesärskola.

Lars Kaggskolan

Lars Kaggskolan har åtta olika program, med fokus på teknik och praktik.

Stagneliusskolan

Stagneliusskolan har flera olika gymnasieprogram och internationell inriktning.