Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med klockan 12.00 torsdag 10 juni så råder det eldningsförbud i Kalmar kommun.

Jenny Nyströmskolan

På Jenny Nyströmskolan finns sju nationella gymnasieprogram och gymnasiesärskola. Skolan har en trivsam blandning av praktiska och teoretiska program, och det gör att det finns en plats för alla. Här blandas kunskaper om kulturhistoria, matkultur och barns utveckling med kreativa lösningar på matematiska problem. Kunskap, kreativitet och kultur är naturliga delar i Jenny Nyströmskolans utbildningar.

Fler sidor inom gymnasieskolor inom kalmarsunds gymnasieförbund

Axel Weüdelskolan

På Axel Weüdelskolan finns Kalmars kommunala vuxenutbildning

Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan är till för dig som gått i den obligatoriska särskolan

Lars Kaggskolan

Lars Kaggskolan har åtta olika program, med fokus på teknik och praktik.

Stagneliusskolan

Stagneliusskolan har flera olika gymnasieprogram och internationell inriktning.

Senast uppdaterad: 3 juni 2021
Publicerad: 21 april 2017