Språkverkstaden

I Språkverkstaden kan personal som arbetar med barns och ungdomars språk-, tal-, läs- och skrivutveckling möta en stimulerande och lustfylld miljö. Språkverkstaden bemannas av pedagoger med fördjupad kunskap inom dessa områden.

Språkverkstaden har en öppen verksamhet där du som pedagog är välkommen att besöka dess utställning. Tid bokas genom att ta kontakt med en pedagog med särskilt uppdrag, en så kallad MSU-pedagog, se kontaktuppgifter nedan. På Språkverkstaden finns material och litteratur som passar både för förskola, förskoleklass, grundskola och särskola.

I samma lokaler finns även Skoldatateket, där du kan prova pedagogiska program och assisterande teknik. Välkommen att besöka skoldatatekets hemsida, länk hittar du under mer information nedan.

Språkverkstaden har även en styrd verksamhet genom nätverksträffar, tematräffar, handledning förlagd på Språkverkstaden och kompetensutveckling. Till dessa träffar skickas särskilda inbjudningar och anmälan görs i kommunens kurskatalogen.

Språkverkstaden bedrivs i samverkan mellan utbildningsförvaltningen, Södermöre kommundel och kultur- och fritidsförvaltningen.

Under höstterminen 2018, kommer inte Språkverkstaden vara bemannad ojämna tisdagar som tidigare.

Tid bokas genom att ta kontakt med en MSU-pedagog.

Mer information

Kontakt

  • Språkverkstaden

    Besöksadress

    Esplanaden 20

    Postadress

    392 33 Kalmar

Fler sidor inom grundskola

Läsårstider kommunala grundskolor

Läsårstider, lov- och studiedagar för skolor i Kalmar kommun

Skolskjuts

Information om skolskjutsen för Kalmar kommuns skolor

Nationella prov

Nationella provtider

Grundskolor

Här är alla skolor i Kalmar kommun listade

Fritidsgårdar

På våra fritidsgårdar träffas ungdomar i en trygg och drogfri miljö

Senast uppdaterad: 8 januari 2019
Publicerad: 3 oktober 2017