Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med tisdag den 30 juni klockan 12, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Elevhälsa på Vasaskolan

Elevhälsans uppdrag är att främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen.

På Vasaskolan har vi två elevhälsoteam. Ett riktat mot F-5 och ett riktat mot 6-9. I dessa team ingår skolledning, speciallärare, specialpedagoger, lärare i SVA, skolsköterska och kurator. Elevhälsoteamen träffas en gång varje vecka. Elevhälsoteamets uppgift är att följa våra elevers skolgång och snabbt kunna sätta in stöd i de fall det behövs utifrån den enskilde elevens behov.

Vasaskolan har också en trygghetsgrupp bestående av representanter från respektive verksamhet tillsammans med skolledning och kurator.

Fler sidor inom stöd, hälsa och trygghet på vasaskolan

Trygghet och säkerhet på Vasaskolan

Vasaskolans arbete med trygghet och säkerhet. Krisgrupp, trygghetsgrupp och POSOM-grupp.

Senast uppdaterad: 20 februari 2018
Publicerad: 29 maj 2017