Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Gäller från och med 14 december 2020.

Värdegrund på Vasaskolan

På Vasaskolan arbetar vi för att elever och personal ska trivas och känna arbetsglädje och vara trygga i skolan.

Alla elever ska känna sig rättvist behandlade. Vi vuxna som finns i elevernas omgivning är viktiga förebilder. Vasaskolan tar tydligt avstånd från alla former av diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Fler sidor inom resultat och metoder på vasaskolan

Vision och mål på Vasaskolan

Vi stöttar och utvecklar våra elever till trygga, hälsomedvetna och ansvarstagande individer

Modersmål, hemspråk på Vasaskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Senast uppdaterad: 21 oktober 2020
Publicerad: 14 maj 2020