Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Gäller från och med 14 december 2020.

Resultat och metoder på Vasaskolan

Vasaskolan har under många år arbetat aktivt för att öka måluppfyllelse och studieresultat för våra elever genom kontinuerlig fortbildning av personalen.

Värdegrund på Vasaskolan

Information om Vasaskolans värdegrund

Vision och mål på Vasaskolan

Vi stöttar och utvecklar våra elever till trygga, hälsomedvetna och ansvarstagande individer

Modersmål, hemspråk på Vasaskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning