Vision och mål

Vi stöttar och utvecklar våra elever till trygga, hälsomedvetna och ansvarstagande individer som är kreativa och vågar göra aktiva val i livet.

Vi satsar på att nå varje individ på deras nivå genom att utveckla elevens styrkor på bästa sätt. För oss är det viktigt att alla i vår verksamhet respekterar olikheter och vågar stå upp för alla människors lika värde och unikhet. Det är vår övertygelse att det leder till livslång kunskap och stärker våra elever i deras omvärldsuppfattning.

Våra ledord är:

  • Trygghet
  • Hälsa
  • Ger Kunskap

Fler sidor inom resultat och metod på vasaskolan

Modersmål, hemspråk på Vasaskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Resultat och uppföljning på Vasaskolan

Undersökningar och enkäter gjorda av elever och vårdnadshavare i Kalmar kommuns skolor

Studiemiljö på Vasaskolan

Information om studiemiljö på Vasaskolan

Värdegrund på Vasaskolan

Information om Vasaskolans värdegrund

Senast uppdaterad: 20 februari 2018
Publicerad: 29 maj 2017