Värdegrund

Bild

På Vasaskolan arbetar vi för att elever och personal ska trivas och känna arbetsglädje och vara trygga i skolan.

Alla elever ska känna sig rättvist behandlade. Vi vuxna som finns i elevernas omgivning är viktiga förebilder. Vasaskolan tar tydligt avstånd från alla former av diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Fler sidor inom resultat och metod på vasaskolan

Modersmål, hemspråk på Vasaskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Resultat och uppföljning på Vasaskolan

Undersökningar och enkäter gjorda av elever och vårdnadshavare i Kalmar kommuns skolor

Studiemiljö på Vasaskolan

Information om studiemiljö på Vasaskolan

Vision och mål på Vasaskolan

Vi stöttar och utvecklar våra elever till trygga, hälsomedvetna och ansvarstagande individer

Senast uppdaterad: 20 februari 2018
Publicerad: 29 maj 2017