Studiemiljö på Vasaskolan

På Vasaskolan är samtliga lärosalar utrustade med interaktiva skrivtavlor.

Elever i årskurs F-9 har tillgång till olika lärverktyg i sin undervisning. På Vasaskolan arbetar vi med G-Suite från årskurs 1, en molntjänst där pedagoger och elever kan dela dokument med varandra för att bland annat underlätta arbetet och minska pappersförbrukningen.

Fler sidor inom resultat och metod på vasaskolan

Modersmål, hemspråk på Vasaskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Resultat och uppföljning på Vasaskolan

Undersökningar och enkäter gjorda av elever och vårdnadshavare i Kalmar kommuns skolor

Vision och mål på Vasaskolan

Vi stöttar och utvecklar våra elever till trygga, hälsomedvetna och ansvarstagande individer

Värdegrund på Vasaskolan

Information om Vasaskolans värdegrund

Senast uppdaterad: 1 september 2019
Publicerad: 29 maj 2017