Förväntningar

På Vasaskolan har vi förväntningar på oss själva som skola men även på elever och vårdnadshavare.
  • Av vår personal förväntar vi oss att de följer lagar och rutiner som styr vår verksamhet.
  • Av våra elever förväntar vi oss att de uppträder i enlighet med våra ordningsregler som revideras av personal och elever under varje läsår.
  • Av våra vårdnadhavare förväntar vi oss att bli kontaktade vid oklarheter eller om något inte känns bra.

Fler sidor inom resultat och metod på vasaskolan

Modersmål, hemspråk på Vasaskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Resultat och uppföljning på Vasaskolan

Undersökningar och enkäter gjorda av elever och vårdnadshavare i Kalmar kommuns skolor

Studiemiljö på Vasaskolan

Information om studiemiljö på Vasaskolan

Vision och mål på Vasaskolan

Vi stöttar och utvecklar våra elever till trygga, hälsomedvetna och ansvarstagande individer

Värdegrund på Vasaskolan

Information om Vasaskolans värdegrund

Senast uppdaterad: 20 februari 2018
Publicerad: 29 maj 2017