Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med tisdag den 30 juni klockan 12, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Resultat och metoder

NO-sal på Kalmarsundsskolan

Vasaskolan har under många år arbetat aktivt för att öka måluppfyllelse och studieresultat för våra elever genom kontinuerlig fortbildning av personalen.

Vår personal har under de senaste åren genomgått läslyft, matematiklyft och de har läst specialpedagogik för lärande. Vi arbetar kontinuerligt för att öka trivseln bland personal och elever.

Modersmål, hemspråk på Vasaskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Resultat och uppföljning på Vasaskolan

Undersökningar och enkäter gjorda av elever och vårdnadshavare i Kalmar kommuns skolor

Studiemiljö på Vasaskolan

Information om studiemiljö på Vasaskolan

Vision och mål på Vasaskolan

Vi stöttar och utvecklar våra elever till trygga, hälsomedvetna och ansvarstagande individer

Värdegrund på Vasaskolan

Information om Vasaskolans värdegrund