Skolan och dess omgivning

Illustration utomhuslek

Vasaskolan är centralt belägen i Kalmar. I skolans närområde finns vackra Kalmar slott, alldeles invid Kalmarsund. Inom gångavstånd finns också ett flertal idrottsanläggningar, Stensö och Skälby friluftsområden, konst och länsmuseum samt stadsbibliotek. På skolan har vi också ett eget, bemannat, skolbibliotek.

Vasaskolans organisation

Vasaskolan är en F-9-skola. I förskoleklass möter två pedagoger grupper om cirka 20 elever dagligen. En pedagog ansvarar för planering av förskoleklasstiden och en pedagog ansvarar för planering av fritidshemstiden. Riktad mot förskoleklasserna finns även en specialpedagog.

I årskurs 1-5 finns en resurslärare tillsammans med en speciallärare/specialpedagog knuten till varje årskurs. I årskurs 1-5 finns också ett antal fritidspedagoger riktade mot varje årskurs. Skolan har en IT-pedagog riktad mot de yngre eleverna,
främst mot årskurs 1-3.

I årskurs 6-9 finns det två handledare som ansvarar för klassen. Här finns också tre specialpedagoger/speciallärare som kan möta våra elever i samtliga teoretiska ämnen.

Vi erbjuder fritidshem för våra elever i F-6. Fritidshemmen består av fyra avdelningar. F-klass, årskurs 1, årskurs 2 och årskurs 3-6.

Vi har också skolsköterska och kurator heltid på skolan. Skolans administration utgörs av en rektor och två biträdande rektorer. Vi har för närvarande tre skolsekreterare som delar av sina tjänster arbetar mot skolan inom olika ansvarsområden. Vi har också ett vaktmästeri som ser efter våra lokaler.

Fler sidor inom om vasaskolan

Kontakta Vasaskolan

Kontaktuppgifter till Vasaskolans rektor och skolledning

Senast uppdaterad: 24 maj 2018
Publicerad: 29 maj 2017