Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med tisdag den 30 juni klockan 12, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Läsårstider och schema

Lektionsscheman för alla elever

Läsårstider för ht 2019 och vt 2020

Hösttermin

  • 20 augusti 2019- 20 december 2019

Vårtermin

  • 8 januari - 12 juni 2020

Lov- och studiedagar ht 2019 vt 2020

Studiedagar och stängningsdagar läsåret 2019-2020

Hösttermin 2019
19 september studiedag
28 oktober stängningsdag
28 oktober – 1 november (höstlov vecka 44)
27 november studiedag

Vårtermin 2020
8 januari studiedag
17 – 21 februari (sportlov vecka 8)
16 mars studiedag och stängningsdag
17 mars studiedag
13 – 17 april (påsklov vecka 16)
22 maj lovdag

IUP-samtal

Datum för våra IUP-samtal:


Fler sidor inom elev och vårdnadshavare på vasaskolan

Fritidshem på Vasaskolan

Kontaktuppgifter till fritidshem på Vasaskolan

Förväntningar på Vasaskolan

Vasaskolans förväntningar och regler som gäller på skolan

Inloggning vårdnadshavare på Vasaskolan

Inloggning till lärportalen EdWise

Mat i förskola och skola

Matsedel och kostpolicy för Kalmar kommuns skolor och förskolor

Prov och läxor på Vasaskolan

Information om fokustid och nationella prov på Vasaskolan

Sjukanmälan på Vasaskolan

Sjukanmäl ditt barn via epost, telefon eller lärportalen EdWise

Senast uppdaterad: 1 oktober 2019
Publicerad: 29 maj 2017