Eldningsförbud från 13 maj 2022, klockan 12.00

Eldningsförbud gäller från idag klockan 12.00 i hela Kalmar kommun. Beslutet har tagits i samråd med Länsstyrelsen i Kalmar län och ytterligare åtta kommuner i länet. Förbudet gäller tills vidare.

Vasaskolans föräldraråd 27 oktober 2021

Varje läsår erbjuds vårdnadshavare att delta på Vasaskolans föräldraråd.

Den 27 oktober var det föräldraråd på Vasaskolan, nedan kan ni ta del av information från mötet.

Minnesanteckningarpdf från mötet.


Publicerad: 15 november 2021