Utmärkelse för Erasmus+projekt

Vasaskolans elever och lärare på högstadiet har under ett antal år samarbetat med skolor i Polen, Rumänien, England, Spanien och Turkiet.

Det senaste Erasmus+ projektet "Developing Abilities to socialize-Teaching and learning new Perspectives by Sharing", där Vasaskolan var huvudkoordinatorer för 6 deltagande länder 2014-2017, har fått utmärkelsen "Success story" och "Good practice example" och tjänar nu som projektexempel inom EU.

Via länken nedan kan man läsa om genomförda aktiviteter och uppfyllda mål inom ramen för interkulturell lärande utifrån metoden, CLT (communicative language teaching).
http://ec.europa.eu/ programmes/erasmus-plus/ projects/eplus-project- details/#project/2014-1-SE01- KA201-000978länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Detta har även uppmärksammats på sidan utbyten.se samt Skolporten.se
https://www.utbyten.se/inspiration/reportage-och-intervjuer/inspireras-av-projekt-inom-skola/projektarbete-gav-vasaskolan-nya--undervisningsmetoder/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

https://www.skolporten.se/europeiskt-samarbete-ger-nya-undervisningsmetoder-och-lyfter-elevers-digitala-kunskap/?fbclid=IwAR3zlQT7FbhpHO5K8PI0t_2jcIv__H4lRpjXku3sWQ8vSCKOHpeaEII3mL8länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Publicerad: 24 september 2019