Vinst i Teknikåttans regionfinal


Teknikåttan är en rikstäckande frågetävling i naturvetenskap, matematik och teknik för elever i årskurs åtta.

Vasaskolans klass 8A vann regionfinalen i Växjö.
Sabine Falk, tekniklärare, berättar att eleverna redovisade uppgifter de förberett och lämnat in i förväg men även att de fått i uppgift att lösa problem på plats. Eleverna fick också visa upp den timer de byggt för att kunna stöta omkull en burk. Slutligen var det frågetävling i matematik, teknik och naturvetenskap.
Det huvudsakliga syftet med tävlingen är att väcka intresset för de ämnena bland både flickor och pojkar, stimulera deras fantasi, kreativitet och uppfinningsförmåga samt stärka deras självförtroende.
I slutet av maj åker eleverna till Lund på riksfinal.

Senast uppdaterad: 16 april 2019
Publicerad: 15 april 2019