Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Fram till 24 januari skärps restriktionerna ytterligare

Vision och mål

Tvärskogsskolans vision och mål är att skolan ska vara en skola för alla.

Vi vill att alla barn i våra verksamheter:

 • Känner glädje, trygghet och utvecklar en stark självkänsla.
 • Tar ansvar för sitt arbete och sina handlingar.
 • Använder sin nyfikenhet och kreativitet till att söka kunskap och att reflektera.
 • Vistas i god arbetsmiljö där alla visar hänsyn och respekt.
 • Får dagligen fysiska aktiviteter.
 • Möter ett inkluderande perspektiv, som innebär en förskola, fritidshem, skola
  där alla deltar i gemenskapen utifrån sina förutsättningar.

Mål

 • Utgöra en god miljö för utveckling och lärande.
 • Uppmärksamma och hjälpa elever i behov av särskilda insatser.
 • Alla elever ska känna till kunskapsmålen.
 • Alla barns uppfattning och åsikter respekteras.
 • Ha ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen.
 • Arbeta utifrån likabehandlingsplanen.
 • Skapa en miljö som uppmuntrar till fysiska aktiviteter.

Fler sidor inom resultat och metoder på tvärskogsskolan

Modersmål, hemspråk på Tvärskogsskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Resultat och uppföljning på Tvärskogsskolan

Undersökningar och enkäter gjorda av elever och vårdnadshavare i Kalmar kommuns skolor

Studiemiljö på Tvärskogsskolan

Information om Tvärskogsskolans studiemiljö

Värdegrund på Tvärskogsskolan

Tvärskogsskolan skall vara en plats där elever och personal trivs och känner trygghet.

Senast uppdaterad: 3 juli 2019
Publicerad: 29 maj 2017