Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Vision och mål på Tvärskogsskolan

Vi stöttar och utvecklar våra elever till trygga, hälsomedvetna och ansvarstagande individer som är kreativa och vågar göra aktiva val i livet.

Genom Tvärskogsskolans vision vill vi verka för att skolans pedagoger och ledning:

  • Förmedlar arbetsglädje och höga förväntningar för att åstadkomma utveckling och lärande hos såväl elever som pedagoger.
  • Uppvisar engagemang samt förmedlar trygghet, gemensam samsyn och ser skolans elever som allas elever.

Genom Tvärskogsskolans vision vill vi verka för att våra elever:

  • Långsiktigt ska utveckla en medvetenhet om ett tolerant förhållningssätt, en omtänksamhet om varandra och en hög studiemotivation.

Genom Tvärskogsskolans vision vill vi verka för att våra vårdnadshavare ska:

  • Känna förtroende för skolan och vår verksamhet.
  • Känna att de i samverkan med skolan är trygga i hur de kan stötta sina barn i deras studier.

Fler sidor inom resultat och metoder på tvärskogsskolan

Värdegrund på Tvärskogsskolan

Elevernas trygghet och trivsel är avgörande för resultaten

Modersmål, hemspråk på Tvärskogsskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Publicerad: 2 mars 2021