Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Fram till 24 januari skärps restriktionerna ytterligare

Värdegrund

Bild

Tvärskogsskolan skall vara en plats där elever och personal trivs och känner trygghet.

Personalen arbetar och följer våra rutiner och handlingsplaner. Tvärskogsskolan ska vara en säker, trygg och trivsam arbetsplats. Alla elever och vårdnadshavare ska veta vart de ska vända sig om diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling uppstår.

Arbeta för att eleverna utvecklar ett positivt och socialt beteende. Att de kan samarbeta och ta ansvar, fatta positiva och sunda beslut samt visa respekt för alla människor och för vår miljö.

Vi firar tillsammans högtider och traditioner för att stärka gemenskapen på skolan. Aktivitetsdagar i åldersblandade grupper för att skapa vi-känsla. På vår skola har alla ett gemensamt ansvar för att alla ska må bra.

  • Jag är en bra kamrat när jag är trevlig, hjälpsam och ärlig.
  • Jag är trygg i skolan när jag känner gemenskap med mina kamrater.
  • På vår skola är alla lika mycket värda.
  • Vi hjälps åt att hålla vår skola trivsam inne och ute.

Fler sidor inom resultat och metoder på tvärskogsskolan

Modersmål, hemspråk på Tvärskogsskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Resultat och uppföljning på Tvärskogsskolan

Undersökningar och enkäter gjorda av elever och vårdnadshavare i Kalmar kommuns skolor

Studiemiljö på Tvärskogsskolan

Information om Tvärskogsskolans studiemiljö

Vision och mål på Tvärskogsskolan

"En skola för alla," är Tvärskogsskolans ledord kring vision och mål

Senast uppdaterad: 28 maj 2018
Publicerad: 29 maj 2017