Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar

Från och med 10 november gäller skärpta allmänna råd i Kalmar kommun och Kalmar län.

Studiemiljö

Vi har behörig personal i alla ämnen. Skolan har tre klassrum där elever och lärare har tillgång till interaktiva tavlor och datorer att använda i undervisningen. Det råder studiero på skolan. Vi har små undervisningsgrupper. Skolan har en egen mindre gymnastiksal.

Fler sidor inom resultat och metoder på tvärskogsskolan

Modersmål, hemspråk på Tvärskogsskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Resultat och uppföljning på Tvärskogsskolan

Undersökningar och enkäter gjorda av elever och vårdnadshavare i Kalmar kommuns skolor

Vision och mål på Tvärskogsskolan

"En skola för alla," är Tvärskogsskolans ledord kring vision och mål

Värdegrund på Tvärskogsskolan

Tvärskogsskolan skall vara en plats där elever och personal trivs och känner trygghet.

Senast uppdaterad: 3 juli 2019
Publicerad: 29 maj 2017