Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Fram till 24 januari skärps restriktionerna ytterligare

Förväntningar

Elev

 • Det här är vår gemensamma arbetsplats. Här har vi rätt att trivas, ha kul och
  känna oss trygga.
 • Vi använder ett vårdat språk och använder en positiv ton när vi talar
  om och med andra.
 • Vi är goda kamrater och lämnar ingen utanför.
 • Vi uppmuntrar och hjälper varandra.
 • Vi är rädda om varandra, våra saker och vår miljö både inne och ute.
 • Vi accepterar varandra, visar hänsyn och omtanke.
 • GYLLENE REGELN: så som du själv vill bli behandlad ska du
  behandla andra.

Personal

 • Ha ett nära och förtroendefullt samarbete med vårdnadshavare.
 • Kontinuerlig information från varje klass.
 • Erbjuda utvecklingssamtal en gång per termin.
 • Bra bemötande.
 • Höga förväntningar på eleverna.
 • Arbeta med att skapa trygghet och studiero.
 • Ge eleverna kunskaper och goda förutsättningar för ett livslångt lärande.

Fler sidor inom resultat och metoder på tvärskogsskolan

Modersmål, hemspråk på Tvärskogsskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Resultat och uppföljning på Tvärskogsskolan

Undersökningar och enkäter gjorda av elever och vårdnadshavare i Kalmar kommuns skolor

Studiemiljö på Tvärskogsskolan

Information om Tvärskogsskolans studiemiljö

Vision och mål på Tvärskogsskolan

"En skola för alla," är Tvärskogsskolans ledord kring vision och mål

Värdegrund på Tvärskogsskolan

Tvärskogsskolan skall vara en plats där elever och personal trivs och känner trygghet.

Senast uppdaterad: 24 maj 2018
Publicerad: 29 maj 2017