Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Fram till 7 februari skärps restriktionerna ytterligare

Resultat och metoder

Grundskolan är målstyrd. Det betyder att de politiker som valts av medborgarna anger övergripande mål och ger en budget som ska användas för att nå målen.

Varje skola har sina egna mål och metoder att nå sina mål. Under "Resultat och uppföljning" kan du som elev eller vårdnadshavare läsa resultaten för Kalmar kommuns skolor i olika undersökningar.

Modersmål, hemspråk på Tvärskogsskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Resultat och uppföljning på Tvärskogsskolan

Undersökningar och enkäter gjorda av elever och vårdnadshavare i Kalmar kommuns skolor

Studiemiljö på Tvärskogsskolan

Information om Tvärskogsskolans studiemiljö

Vision och mål på Tvärskogsskolan

"En skola för alla," är Tvärskogsskolans ledord kring vision och mål

Värdegrund på Tvärskogsskolan

Tvärskogsskolan skall vara en plats där elever och personal trivs och känner trygghet.