Om Tvärskogsskolan

På Tvärskogsskolan går det ca 40 elever från förskoleklass till år 3.

Hos oss har vi relativt små klasser och undervisningen bedrivs därför åldersblandat i vissa ämnen. En dag i veckan åker årskurs 3 till Påryd och har bland annat slöjd och idrott tillsammans med årskurs 3 på Pårydsskolan. I årskurs 4 börjar eleverna på Pårydsskolan och efter årskurs 6 fortsätter eleverna till Södermöreskolan i Ljungbyholm.

Tvärskogsskolan erbjuder

  • Förskoleklass
  • Åk 1-3
  • Fritidshem

Fritidshemmet ligger i skolans lokaler och har en viktig roll i arbetet med att skapa gemenskap och trygghet i skolan.

Kontakta Tvärskogsskolan

Kontaktuppgifter till Tvärskogsskolans rektor och skolledning

Skolan och dess omgivning på Tvärskogsskolan

Tvärskogsskolans omgivning och lokaler