Prov och läxor på Tvärskogsskolan

På Tvärskogsskolan erbjuder vi fokustid vid ett tillfällen varje vecka.

Fokustiden är till för de elever som behöver hjälp, stöd eller vill utvecklas i olika ämnen. Fokustiden är schemamässigt placerad så att den börjar i direkt anslutning till att skoldagen slutar.

Lärarna väljer tillsammans med sina elever hur arbetsuppgifter ska redovisas. Detta kan ske med muntliga likväl som skriftliga prov, diagnoser eller redovisningar.

Fler sidor inom elev och vårdnadshavare på tvärskogsskolan

Fritidshem på Tvärskogsskolan

Ett gemensamt fritidshem

Inloggning vårdnadshavare

Inloggning till lärportalen Unikum

Sjukanmälan på Tvärskogsskolan

Sjukanmäl ditt barn via Edlevo

Läsårstider på Tvärskogsskolan

Här hittar ni läsårstider för Tvärskogsskolan

Matsedel och kostpolicy på Tvärskogsskolan

Matsedel och kostpolicy för Kalmar kommuns skolor och förskolor

Dokument och blanketter på Tvärskogsskolan

Alla blanketter och e-tjänster finns under ”Mina sidor” på kommunens hemsida.

Lektionsschema för elever på Tvärskogsskolan

Här finner du lektionsschema för Tvärskogsskolans klasser.

Publicerad: 2 mars 2021