Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Fram till 24 januari skärps restriktionerna ytterligare

Förväntningar

Elev

 • Det här är vår gemensamma arbetsplats. Här har vi rätt att trivas, ha kul och
  känna oss trygga.
 • Vi använder ett vårdat språk och använder en positiv ton när vi talar
  om och med andra.
 • Vi är goda kamrater och lämnar ingen utanför.
 • Vi uppmuntrar och hjälper varandra.
 • Vi är rädda om varandra, våra saker och vår miljö både inne och ute.
 • Vi accepterar varandra, visar hänsyn och omtanke.
 • GYLLENE REGELN: så som du själv vill bli behandlad ska du
  behandla andra.

Personal

 • Ha ett nära och förtroendefullt samarbete med vårdnadshavare.
 • Kontinuerlig information från varje klass.
 • Erbjuda utvecklingssamtal en gång per termin.
 • Bra bemötande.
 • Höga förväntningar på eleverna.
 • Arbeta med att skapa trygghet och studiero.
 • Ge eleverna kunskaper och goda förutsättningar för ett livslångt lärande.

Fler sidor inom elev och vårdnadshavare på tvärskogsskolan

Fritidshem på Tvärskogsskolan

Kontaktuppgifter till fritidshem

Inloggning vårdnadshavare på Tvärskogsskolan

Inloggning till lärportalen EdWise

Mat i förskola och skola

Matsedel och kostpolicy för Kalmar kommuns skolor och förskolor

Prov och läxor på Tvärskogsskolan

Information om fokustid och nationella prov på Tvärskogsskolan

Sjukanmälan på Tvärskogsskolan

Sjukanmäl ditt barn via epost, telefon eller lärportalen EdWise

Senast uppdaterad: 24 maj 2018
Publicerad: 29 maj 2017