Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Fram till 24 januari skärps restriktionerna ytterligare

Resultat och metoder på Trekantenskolan

Grundskolan är målstyrd. Det betyder att de politiker som valts av medborgarna anger övergripande mål och ger en budget som ska användas för att nå målen.

Modersmål, hemspråk på Trekantenskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Resultat och uppföljning på Trekantenskolan

Undersökningar och enkäter gjorda av elever och vårdnadshavare i Kalmar kommuns skolor