Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med tisdag den 30 juni klockan 12, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Vårdnadshavarenkät

Nu är det dags för dig som vårdnadshavare att ge din syn på det jobb vi lägger ner för att ditt barn ska trivas och få en bra skolgång i den skola du har valt. Under v. 3-9 ombeds du att fylla i vårdnadshavarenkäten via den länk du har fått från ditt barns mentor. Om du inte fått länken så kan du hitta den nedan:

Publicerad: 14 januari 2020