Digitalisering på förskoleklassens fritidshem

Bild

Förskoleklassens fritidshem på Trekantenskolan gror ett intresse för programmering! När skoldagen är slut tar fritidspersonalen fram robotar av olika slag i ett projekt där barnen får möjlighet att utveckla sina digitala kompetenser i en lekfull miljö.

Under vårterminen har förskoleklassens fritidshem på trekantenskolan arbetat med två olika programmeringsrobotar - BlueBot och OzoBot. På BlueBot finns knappar som tar roboten fram eller tillbaka, höger eller vänster. Detta låter eleverna öva på att tänka i flera steg för att roboten ska nå sitt mål.

Det är häftigt när eleverna börjar prata i koder med varandra , säger Peter. Fritidspedagog i förskoleklassen.

Introduktion av rutnät och hur robotarna fungerar

Med OzoBot programmerar eleverna robotarna genom att måla banor med olika färger som representerar olika rörelser som robotarna kan gör. Detta gav också upphov till en större kreativitet då eleverna började måla scener och landskap som roboten fick åka igenom.

Ozobot
Publicerad: 23 april 2019