Välkommen till Tallhagsskolan

Tallhagsskolan vill stötta och utveckla våra elever till trygga, hälsomedvetna och ansvarstagande individer som är kreativa och vågar göra aktiva val i livet.

Ledord- våra fyra T


Tillsammans når vi kunskap genom Träning, Trygghet och Tillit.

Profiltid


På Tallhagsskolan arbetar vi terminsvis med något vi kallar profiltid, då elever ges möjlighet att fördjupa sig i något de är intresserade av utöver ordinarie skolämnen. Skolan samarbetar med föreningslivet för att erbjuda en bredd av aktiviteter. Även skolans pedagoger erbjuder kurser under profiltiden.

Inflyttningsanmälan


Tallhagsskolans egna blankettWord för ansökan till skolan.

Fler sidor inom välkommen till tallhagsskolan

Kontakta Tallhagsskolan

Kontaktuppgifter till Tallhagsskolan

Förväntningar på Tallhagsskolan

Tillsammans tar vi ansvar för ditt barns skolgång

Värdegrund på Tallhagsskolan

Information om Tallhagsskolans värdegrund

Resultat och uppföljning på Tallhagsskolan

Undersökningar och enkäter gjorda av elever och vårdnadshavare i Kalmar kommuns skolor

Vision och mål på Tallhagsskolan

Vi stöttar och utvecklar våra elever till trygga, hälsomedvetna och ansvarstagande individer

Publicerad: 4 mars 2021