Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Gäller från och med 14 december 2020.

Vision och mål på Tallhagsskolan

Vi stöttar och utvecklar våra elever till trygga, hälsomedvetna och ansvarstagande individer som är kreativa och vågar göra aktiva val i livet.

Vår vision:

Tallhagsskolans fyra T
Tillsammans når vi kunskap genom Träning, Trygghet och Tillit.

Vi satsar på att nå varje individ på deras nivå genom att utveckla elevens styrkor på bästa sätt. För oss är det viktigt att alla i vår verksamhet respekterar olikheter och vågar stå upp för alla människors lika värde och unikhet. Det är vår övertygelse att det leder till livslång kunskap och stärker våra elever i deras omvärldsuppfattning.

Fler sidor inom resultat och metoder på tallhagsskolan

Värdegrund på Tallhagsskolan

Information om Tallhagsskolans värdegrund

Resultat och uppföljning på Tallhagsskolan

Undersökningar och enkäter gjorda av elever och vårdnadshavare i Kalmar kommuns skolor

Publicerad: 27 oktober 2020