Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Gäller från och med 14 december 2020.

Resultat och metoder på Tallhagsskolan

Kalmar kommun har under många år arbetat aktivt för att öka måluppfyllelse och studieresultat för våra elever genom kontinuerlig fortbildning av personalen.

Värdegrund på Tallhagsskolan

Information om Tallhagsskolans värdegrund

Resultat och uppföljning på Tallhagsskolan

Undersökningar och enkäter gjorda av elever och vårdnadshavare i Kalmar kommuns skolor

Vision och mål på Tallhagsskolan

Vi stöttar och utvecklar våra elever till trygga, hälsomedvetna och ansvarstagande individer