Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar

Från och med 10 november gäller skärpta allmänna råd i Kalmar kommun och Kalmar län.

Telemarken 1, Gröndal 1 och 2 samt del av Tallhagen 2:4 (Gröndal IP och Tallhagsskolan)

Visionsbild Tallhagsskolan

Visionsbild över hur området kommer att se ut. Källa: ATRIO arkitekter.

Varför?

Eftersom vi haft en stor ökning av antal barn och elever i centrala Kalmar under flera år har nuvarande skollokaler blivit för små. När Linnéuniversitetet lämnar sina lokaler på Brofästet, öppnas en möjlighet att lösa detta. Efter gedigen utredning har kommunfullmäktige tagit ett beslut att inrymma särskola, förskola, mellanstadium och högstadium här inför skolstart höstterminen 2020.

Skolan kommer att inrymma:

 • en förskola med cirka 8 nya avdelningar som organisatoriskt tillhör Förskolan Lindö.
 • grundskola årskurs 4-6 och fritidshem som organisatoriskt tillhör Lindöskolan.
 • särskola, grundsärskola och träningsskola som kommer att byta namn till Gröndalsskolan.
 • grundskola för årskurs 7-9 med elever från Kalmarsundsskolan, Vasaskolan och delar av Funkaboskolans upptagningsområde som kommer att bilda den nya enheten Tallhagsskolan.

Lokalerna kommer att anpassas och en ny detaljplan ska utreda vilka ändringar som krävs i området för att skapa en bra och trygg skolmiljö.

Detaljplanen kommer också att undersöka var vi kan placera en ny konstgräsplan i området. Detta är en del i att ersätta de träningsplaner som bebyggs med bostäder på Fredriksskans.

Gröndal har starka idrottskopplingar, här finns både IFK Kalmar och Kalmar Tennisklubb med sin verksamhet. Vi kommer undersöka hur idrottsverksamheten kan utvecklas, även med tanke på skolidrottens behov.

Detaljplaneprocessen ska beakta Tallhagens rekreations- och naturvärden samt lyfta trafiksäkerheten som viktig i ett område där många skolbarn ska röra sig.

Vad?

Detaljplanen ska skapa förutsättningar för:

  • skola
  • idrott
  • att del av fastigheten Telemarken 1 ska kunna användas för bostäder och kontor
  • en trygg trafiksituation

  När?

  Första etappen blir klar i juni 2020. Den består av åtta avdelningar förskola, träningssärskolan Gröndalsskolan och storkök/matsal.

  Nästa stora etapp är högstadiet, Tallhagsskolan, som ska vara klar juni 2021.

  Planområde Gröndal och Brofästet

  Du hittar alla planhandlingar och kan följa processen från detaljplan till genomförande under rubrikerna nedan. Aktuell fas är mörkblå och övriga faser ljusblå.

  Kontakt

  Fler sidor inom tallhagsskolan

  Elev och vårdnadshavare på Tallhagsskolan

  Information till dig som elev och vårdnadshavare på Tallhagsskolan

  Publicerad: 21 oktober 2020