Prov och läxor på Tallhagsskolan

På Tallhagsskolan erbjuder vi fokustid, handledstid och verkstadstid varje vecka.

Fokustiden är till för de elever som behöver hjälp och stöd med sina läxor. Fokustiden är schemamässigt placerad så att den börjar i direkt anslutning till att skoldagen slutar.

Vi också något vi kallar handledningstid samtidigt som fokustiden. Detta är ett tillfälle för enstaka elever eller mindre grupper att få träffa sina ämneslärare för en extra genomgång. Denna tid kan vara på både elevs och ämneslärares initiativ.

Som komplement erbjuder vi på Tallhagsskolan också något vi kallar för verkstad. Verkstad är en lektion som erbjuds vid ett tillfälle varje vecka. Här är det elevens egna behov som styr. Eleven planerar lektionen utifrån vad den behöver arbeta med just för tillfället. Vid lektionstillfället finns en ämneslärare, i det ämnet eleven valt att arbeta med, tillgänglig för stöd.

Provtillfällen kan ibland upplevas som något väldigt speciellt av vissa elever. En del elever har också svårt att redovisa sina kunskaper på samma sätt som flera av sina kamrater. På Tallhagsskolan är medvetna om dessa olikheter och arbetar ofta med elevspecifika lösningar vid provtillfällen så att eleverna känner att de fått möjlighet att redovisa sina kunskaper på ett rättvist sätt.

Fler sidor inom elev och vårdnadshavare på tallhagsskolan

Läsårstider på Tallhagsskolan

Information om läsårstider

Matsedel och kostpolicy på Tallhagsskolan

Matsedel och kostpolicy för Kalmar kommuns skolor och förskolor

Dokument och blanketter på Tallhagsskolan

Alla blanketter och e-tjänster finns under ”Mina sidor” på kommunens hemsida.

Sjukanmälan på Tallhagsskolan

Sjukanmäl ditt barn via Edlevo

Publicerad: 4 mars 2021