Stölder

Bild

Stölder av elsparkcyklar

Vi vill göra er uppmärksamma på att vi har haft 3 stölder av elsparkcyklar utanför skolan. Alla har varit låsta med kraftiga lås och i alla fall utom ett är både lås, elsparkcykeln borta. I det ena fallet var låset kvar ouppbrutet vilket tyder på att cykeln måste monterats bort, man behöver då ha god kunskap för att klara av detta vilket kan tala för mer proffsiga tjuvar. Vi tittar på åtgärder för att förbygga dessa stölder.
--
Andreas Hjortenkrans
Rektor Tallhagsskolan

Publicerad: 21 oktober 2021