Vaccination 12år och uppåt.

Bild

Viktig information, vaccination Covid -19 för 12 år och uppåt

Till vårdnadshavare för elever i årskurs 6, 7, 8 och 9
Du som är vårdnadshavare för ett barn som går i årskurs 6, 7, 8 och 9 kommer inom kort att få information och erbjudande från Region Kalmar län om att låta ditt barn vaccineras mot covid-19. Information om covid-19

Covid-19 är en smittsam infektionssjukdom som orsakas av ett virus. Covid-19 påminner ofta om vanlig förkylning eller influensa med symtom från luftvä-garna. Även andra symtom som huvudvärk, muskel- eller ledvärk, magknip, di-arré, hudutslag eller trötthet kan förekomma. Folkhälsomyndigheten har därför beslutat att ungdomar från 12 års ålder ska erbjudas vaccination mot covid-19.
Läkemedelsmyndigheternas säkerhetsgranskning har visat att vaccinet är säkert och effektivt för barn från 12 år. Vaccinet ges i två doser.
För allmänna frågor rörande covid-19, vaccinationen, vaccinet, biverkningar mm hänvisas till 1177 eller Hälsocentral. Vaccinationerna genomförs på skolan
För de elever vars vårdnadshavare godkänner att deras barn ska vaccineras samordnas detta på skolan. Vaccinationen kräver ditt samtycke och en hälsodeklaration.

Du som vårdnadshavare kommer att behöva lämna samtycke till ditt barns eller din ungdoms vaccination samt svara på några frågor om barnets hälsa. Samtliga vårdnadshavares samtycke krävs och vi behöver få in samtycke och hälsodekla-rationen senast 14 oktober. Enklast gör du detta via Kalmar kommuns e-tjänst:
https://minasidor.kalmar.se/samtycke_covid-19_vaccinlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Har du inte tillgång till e-legitimation har Region Kalmar län utformat en blan-kett du istället kan fylla i. På denna blankett kan du meddela om ditt barn ska vaccineras genom att kryssa i en ruta. Lämnas inte samtycke innebär det att ditt barn inte kan vaccineras. Samtycket omfattar alla doser.

Med vänliga hälsningar,
Mats Linde, skolchef och förvaltningschef utbildningsförvaltningen

Publicerad: 7 oktober 2021