Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Gäller från och med 14 december 2020.

Vision och mål

Den schysta skolan

Fler sidor inom resultat och metoder på södermöreskolan

Modersmål, hemspråk på Södermöreskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Resultat och uppföljning på Södermöreskolan

Undersökningar och enkäter gjorda av elever och vårdnadshavare i Kalmar kommuns skolor

Studiemiljö på Södermöreskolan

Klassrummen är välutrustade liksom salarna för de praktiskt-estetiska ämnena.

Värdegrund på Södermöreskolan

Nyckeln till ett bra förebyggande arbete och för att skapa en god arbetsmiljö ärdet goda ledarskapet.

Senast uppdaterad: 22 maj 2020
Publicerad: 29 maj 2017