Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Fram till 24 januari skärps restriktionerna ytterligare

Värdegrund

Bild

Nyckeln till ett bra förebyggande arbete och för att skapa en god arbetsmiljö ärdet goda ledarskapet.

  • All personal måste vara goda vuxna föredömen och lärarna måste utöva ett
    genomtänkt ledarskap.
  • All personal på skolan utövar ett tydligt vuxenledarskap baserat på positiva förväntningar och ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Detta innebär att vi fokuserar på att bekräfta och uppmuntra gott beteende samtidigt som vi självklart gränssätter negativt beteende.
  • Lärarna jobbar medvetet med gruppdynamiken i sina klasser och undervisningsgrupper. Likväl som våra elever skall stärkas i sin utveckling som individer skall de samtidigt lära sig att fungera i ett sammanhang med andra, vilket inkluderar att kunna samarbeta med alla i en grupp eller klass och att lära sig att hantera konflikter och åsiktsskillnader.
  • All personal genomför skolans trivselpolicy och ordningsregler.
  • All personal prioriterar att vistas i korridoren och på skolgården i syfte att bättre lära känna våra elever och skapa ett naturligt umgängesklimat mellan ungdomar och vuxna.
  • Varje klass har alltid sällskap av en lärare när de äter skollunch.
  • Värdegrundsfrågorna vävs återkommande in i skolarbetet, och ger tillsammans med övrig kunskapsinlärning våra elever en god bas i deras utveckling till demokratiska samhällsmedborgare.

Fler sidor inom resultat och metoder på södermöreskolan

Modersmål, hemspråk på Södermöreskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Resultat och uppföljning på Södermöreskolan

Undersökningar och enkäter gjorda av elever och vårdnadshavare i Kalmar kommuns skolor

Studiemiljö på Södermöreskolan

Klassrummen är välutrustade liksom salarna för de praktiskt-estetiska ämnena.

Vision och mål på Södermöreskolan

Information om Södermöreskolans vision och mål för skolan

Senast uppdaterad: 25 januari 2018
Publicerad: 29 maj 2017