Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Studiemiljö

På Södermöreskolan har vi fräscha och bra lokaler efter den renovering och nybyggnation som genomfördes för några år sedan.

Eleverna har hemvisten kopplade till de respektive arbetslagen. I hemvisten har eleverna sina elevskåp och det finns studie- och uppehållsrum i direkt anslutning.
Klassrummen är välutrustade liksom salarna för de praktiskt-estetiska ämnena.
Två riktiga laborationssalar för NO-ämnena finns.

Mitt i skolan finns ett café där såväl elever som personal kan ta sig en fika. Här finns också fritidsgård och bibliotek. På skolgården finns såväl en konstgräsplan som en
multiarena.

Fler sidor inom resultat och metoder på södermöreskolan

Modersmål, hemspråk på Södermöreskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Resultat och uppföljning på Södermöreskolan

Undersökningar och enkäter gjorda av elever och vårdnadshavare i Kalmar kommuns skolor

Vision och mål på Södermöreskolan

Information om Södermöreskolans vision och mål för skolan

Värdegrund på Södermöreskolan

Nyckeln till ett bra förebyggande arbete och för att skapa en god arbetsmiljö ärdet goda ledarskapet.

Senast uppdaterad: 25 januari 2018
Publicerad: 8 januari 2018