Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Sverige utvecklas alltmer till ett mångkulturellt land. Därmed är det också fler och fler människor hos oss som pratar ett annat språk än svenska i sin vardag.

Forskningen har visat att barn och ungdomar som undervisas i sitt modersmål behärskar svenska bättre, är tryggare och trivs bättre i skolan. Modersmålsundervisningen är inte bara en fråga om att lära sig språket, utan handlar mycket om att stärka elevens identitet och göra jämförelser mellan Sverige och modersmålslandet både vad gäller språk och kultur.

Modersmålsundervisning - ett eget ämne i grundskolan

Målet är att barnen på ett bra sätt ska tillgodogöra sig arbetet i skolan och samtidigt utveckla sin tvåspråkiga identitet och kompetens. Arbetet ska ske under sådana former att elevernas personliga utveckling främjas och deras självkänsla stärks. De lärare som undervisar i modersmål kommer ofta från samma kulturområde som barnen. Modersmålslärare måste också ha goda kunskaper i svenska språket och om det svenska samhället.

Kalmar kommun erbjuder modersmålsundervisning till barn och ungdomar från familjer där minst en av föräldrarna har ett annat modersmål än svenska och detta språk används i hemmet.

Modersmålsundervisning är till för elever i förskoleklassen, grundskolan och gymnasiet. Ansökan om modersmålsundervisningen görs på blankett som lämnas till hemskolans rektor.

Kontakt

Fler sidor inom resultat och metoder på södermöreskolan

Resultat och uppföljning på Södermöreskolan

Undersökningar och enkäter gjorda av elever och vårdnadshavare i Kalmar kommuns skolor

Studiemiljö på Södermöreskolan

Klassrummen är välutrustade liksom salarna för de praktiskt-estetiska ämnena.

Vision och mål på Södermöreskolan

Information om Södermöreskolans vision och mål för skolan

Värdegrund på Södermöreskolan

Nyckeln till ett bra förebyggande arbete och för att skapa en god arbetsmiljö ärdet goda ledarskapet.

Senast uppdaterad: 24 maj 2018
Publicerad: 29 maj 2017